top of page

Cijene Domova za starije osobe

Uvijek aktualna tema o kojoj se nedovoljno govori. Neki kažu kako su cijene smještaja visoke a neki kažu da ih smještaj u vlastitom stanu ili kući uz angažman samo jedne osobe košta više nego smještaj u Domu za starije. Cijene smještaja za starije osobe su različite i ovise o nekoliko čimbenika:

  • Pokretljivosti osobe

  • Zdravstvenom stanju

  • Vrsti smještaja

  • ''Vrsti'' i kvaliteti Doma za starije i nemoćne osobe

Pokretljivost osobe pokazuje koliko je osoba u stanju činiti određene aktivnosti sama za sebe, a u kojoj joj je mjeri potrebna pomoć pomagala ili druge osobe.

Pokretni korisnici čine više stvari sami za sebe i koriste brojne dodatne sadržaje koji im omogućuju aktivan i sadržajan način života. No iako je osoba pokretna, može koristiti pomagala kao što su pomagala za inkontinenciju ili primati svakodnevnu terapiju inzulinom. Radne i okupacijske aktivnosti i programe osmišljava i provodi najvećim dijelom socijalni radnik te ostalo osoblje, gdje je također potrebno osigurati dodatne materijale i usluge.

Polupokretnim i nepokretnim korisnicima potrebna su u većoj mjeri pomagala te pomoć drugih osoba, najčešće su to aktivnosti samozbrinjavanja kao što je uzimanje hrane i tekućine, briga o higijeni, kretanje i premještanje te odjevanje.

U svezi sa pokretljivošću i promjenom položaja nepokretnih ili polupokretnih osoba povezani su i veći rizici od pada i samoozljeđivanja, komplikacija dugotrajnog ležanja, infekcije i drugo. Stoga je vrsta smještaja i oprema, od elektronskih kreveta, noćnih ormarića sa hranilicom, medicinskih aparata i pomagala, sanitetski materijal kao što su sonde, kateteri, venske kanile, intravenozne otopine, ampulirani lijekovi, dezinficijska sredstva, količina infektivnog otpada, količina posteljnog rublja te potrošnog materija uvećani. Također se povećava broj i količina radnih sati zdravstvenog i servisnog osoblja, uključujući i razinu obrazovanja. Za većinu postupaka koje se provode zakonska obveza je da to čini medicinska sestra, sa visokim i višim stupnjem obrazovanja te liječnik.

Zdravstveno stanje koje može također varirati od zadovoljavajućeg do teškog kliničkog stanja također utječe na cijenu.

Većina ljudi ne razlikuje vrlo bitne činjenice, a to je kako nisu svi ponuditelji smještaja za starije osobe jednaki niti je vrsta i kvaliteta smještaja jednaka. Neki ljudi kažu kako je najvažnija cijena, no je li stvarno tako? Da li razlika u cijeni smještaja od nekoliko stotina kuna može činiti razliku ukoliko je kvaliteta usluge neusporediva. To je intimno pitanje za svakoga. No svakako prije odabira smještaja treba se upoznati sa vrstom i opsegom usluga koje se nude u nekom Domu.

Postoje slijedeće kategorije:

  • Ustanova socijalne skrbi, Dom za starije i nemoćne osobe, u tu kategoriju spadaju državni i gradski domovi te samo neki privatni sa skrbi do maksimalno dvjesto korisnika

  • Obiteljski Dom, domovi do dvadeset korisnika, kojih osnivači mogu biti fizičke osobe

  • Udomiteljske obitelji, sa skrbi do pet korisnika

Svaki od ovih ponuditelja ima svoje prednosti te ovisno o gore navedenim činjenicama nude svojim korisnicima određenu vrstu i opseg usluga.

Evo jedne od najčešćih predrasuda: Cijena državnog Doma je manja nego cijena privatnog doma.

Cijena državnog doma je najvećim dijelom plaćena novcem iz Proračuna, novcem poreznih obveznika, a manjim dijelom ju plaća sam korisnik, od dvije do četiri tisuće kuna. Ukupna cijena smještaja jednog korisnika u državnom domu porezne obveznike košta mjesečno od osam do deset tisuća kuna.

Prosječna cijena smještaja u privatnom Domu je oko pet tisuća kuna.

Predrasuda: Nema dodatnih troškova na mjesečnu cijenu.

Osim mjesečnog smještaja neki privatni i svi državni Domovi dodatno naplaćuju usluge od serviranja hrane u sobu, pranja rublja do davanja infuzijskih otopina.

U nekim privatnim Domovima je to uključeno u ukupnu cijenu.

Predrasuda: Svi su privatni Domovi skupi.

Nemaju svi privatni Domovi jednake cijene niti kvalitetu usluga koje pružaju, a opseg usluga propisan je Pravilnikom.

Za one koji kažu kako je smještaj u privatnom ili državnom Domu skup, razmislite koliko košta samo održavanje stana i hrana za jednu osobu mjesečno, bez ulaganja u popravak i namještanje, bez dodatne opreme, materijala i drugih ljudi.

Za usporedbu sa Slovenijom i Austrijom, mjesečni smještaj u Domu za starije košta dvije do tri prosječne mjesečne plaće.

Stoga se prilikom odabira Doma potrebno raspitati koje se usluge nude, koja je razina tih usluga, kakvi su opći uvjeti prostora i opreme, broj i razina obrazovanja osoblja te da li cijena u odnosu na uslugu odražava realan omjer.

To morate procijeniti sami.

Nedavni savjeti
Pretražite po ključnim riječima
Pratite nas
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
bottom of page