top of page
Hitni smještaj Dom Medisal

Trebate hitni smještaj u Domu za starije osobe u Zagrebu ?
Pružamo HITNI (u roku od 30 minuta) smještaj u Dom za starije osobe u Gradu Zagrebu - Dubrava - zona tramvaja (tramvajske linije 4, 7 i 11).

Smještaj je namijenjen pokretnim, teško pokretnim i nepokretnim osobama (osobama sa moždanim udarom, neposredno nakon hospitalizacije te traumatološkim i onkološkim bolesnicima).
24 satna skrb je organizirana u jedinicama pojačane njege uz nadzor i monitoriranje od tima zdravstvenih djelatnika te svakodnevne rehabilitacije.
Smještaj je dostupan odmah u novouređenom, modernom prostoru.

Opremljenost Doma Medisal je na razini propisanoj Zakonu o ustanovama socijalne skrbi, a osim osnovne opreme i uređaja obuhvaća sva potrebna pomagala za pristup i korištenje osobama sa invaliditetom.

Pri dolasku u Dom, vrši se uvid u priloženu dokumentaciju te se uzimaju svi dodatni podaci prema obrascima zdravstvenog funkcioniranja kako bi se pripremio individualni plan skrbi.
Kroz 24 satnu skrb uključena je briga o:
 • edukaciji korisnika i obitelji, 
 • osobnoj higijeni, 
 • oblačenju i uređivanju, 
 • uzimanju obroka, 
 • eliminaciji stolice i urina, 
 • sprječavanju visokorizičnih zdravstvenih problema, 
 • uzimanju lijekova, 
 • davanju infuzijskih otopina, 
 • izmjeni i njezi urinarnog katetera, 
 • izmjeni i njezi nazogastrične sonde, 
 • njezi stome, 
 • njezi rana, 
 • njezi traheotomije, 
 • primjeni terapije kisikom, 
 • aspiraciji dišnih puteva te mnogim drugim postupcima. 
Standardizirane postupke zdravstvene njege provode isključivo medicinske sestre sa Licencom za samostalan rad. Uz liječnike, za korisnike skrbe i fizioterapeuti, te ostalo zdravstveno i pomoćno osoblje.

Zašto odabrati nas?

INDIVIDUALNI PRISTUP prema željama i potrebama naših korisnika. Svaki naš korisnik je u centru pažnje gdje se potrebe zadovoljavaju prema holističkom načelu.
PROFESIONALNOST. Standardizirani postupnici rada, trajno educirano osoblje, sustav kontrole i nagrađivanja osoblja, te osjetljivost za detalje čine našu uslugu jedinstvenom.
ISKUSTVO. Dvadesetogodišnje radno iskustvo u sustavu zdravstvene i socijalne skrbi garantira kvalitetu organizacije i usluge prema krajnjem korisniku.

REHABILITACIJA. Održavanje postojećeg stupnja pokretljivosti, oporavak nakon bolničkog liječenja ili povratak izgubljene mobilnosti.

Pogledajte galeriju slika Doma Medisal ili pročitajte naše korisne savjetečesto postavljana pitanja.


         

Kontaktirajte nas

01/5811-880

 • Pratite nas na Facebooku

Pratite nas na Facebooku

bottom of page